غضنفر

۴.غضنفر زنگ می زنه رادیو می گه الو آقا اونجا رادیو است؟ مجری می گه بله بفرمایید.

 

 می پرسه آقا الان صدای من داره پخش می شه؟ مجری می گه بله بفرمایید. می پرسه: یعنی الان

 صدای من توی نانوایی هم داره پخش می شه؟ مجری عصبانی می شه میگه آره دیگه حرفتو بزن.

 غضنفر می گه الو اکبر نون نخر مامانت خریده!

/ 0 نظر / 7 بازدید